Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 114      เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชล
ประทาน ครบรอบปีที่ 114
พร้อมร่วมสมทบทุนสร้างอาคาร "ปัญญานันทานุสรณ์” วัดชลประทาน
รังสฤษดิ์ โดยมี นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน ให้การต้อนรับ ณ กรมชลประทาน
สามเสน กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional