Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชลบุรี ร่วมประชุมและชี้แจงโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี      เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย
นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี และ
นางพรทิพย์ ใหม่จู เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
ร่วมประชุมและ
ชี้แจงโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในจังหวัดชลบุรี เรื่อง "การประชาคมเพื่อสำรวจศักยภาพและความต้องการ
ของเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ประจำปีงบประมาณ 2559” และ "โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มเกษตร
เทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”
โดยมีนายสันติ
ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ที่ทำการชุมชนบ้านหนองพังพวย หมู่10 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional