Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระยอง ร่วมงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559”     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง นำโดย นางณัฐพร เวชาคม
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงาน"7 มิถุนายน
วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน
และเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
โดยภายในงานจัดให้มีนิทรรศการ
นำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน พร้อมมอบรางวัลต่างๆ
     ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการ
จัดทำบัญชีและแจกของรางวัลมากมาย โดยมี
นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์
จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี
โรงเรียนวัดตะพงนอก ตำบลตะพง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional