Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชัยนาท ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันสาธิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นางอนุตรา แย้มกลิ่นพุฒ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท
พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี
ในงานวันสาธิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2559
ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บ้านวัดพระแก้ว ตำบล
แพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
     ทั้งนี้
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ได้ร่วมสอนแนะการลงบันทึก
บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
โดยมีครูบุญฤทธิ์ หอมจันทร์
และครูเฉลียว น้อยแสง ครูบัญชีอำเภอสรรคบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้
เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี และรู้จักนำข้อมูลทางบัญชีไป
วางแผนด้านการเงินอย่างถูกต้อง โดยมีเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท จำนวน
500 คน เข้าร่วมงาน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional