Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี ร่วมโครงการ "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559”      เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
นำโดย นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

อุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการ
"7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559” โดยมี นายชยาวุธ
จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่ม
ให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
ในโรงเรียนและเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ณ โรงเรียนประจักษ์
ศิลปาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional