Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559      เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ นำโดย นายสุพจน์
พุทธิกานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ
ในสังกัด เข้าร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์
ในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
ด้านการสหกรณ์ โดยมี นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี
และนายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมกลาง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional