Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559”



     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย
นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี และ
นางสาวคนึงศรี สงวนสัตย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมทีมงาน
ร่วมจัดนิทรรศการ "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรง
ริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์โรงเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
ในโรงเรียน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยมี
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional