Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร      เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางสาวจรัสศรี แก้วเกาะสะบ้า นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวจีรภัทร แดงสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ สังกัดสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
ภายในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม ถนนบำรุงเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional