Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.หนองคาย ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
นำโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมและจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน"วันสหกรณ์นักเรียน
ประจำปี 2559"
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
การสหกรณ์ในโรงเรียน และขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ โดยมีนายสุชาติ นพวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองคาย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional