Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตราด ร่วมจัดนิทรรศการ "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” ประจำปี 2559      เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย
นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด พร้อมทีมงาน
ร่วมจัดนิทรรศการ "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” ปี 2559
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายไปทั่วประเทศ
โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน
โดยมีนักเรียน ครู ผู้ปกครองของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขต
พื้นที่จังหวัดตราด เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ได้ร่วม
จัดนิทรรศการด้านบัญชี
เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจทางบัญชี พร้อมทั้งแจก
สมุดบัญชีและกระปุกออมสิน ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตราด จังหวัดตราด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional