Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง"     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย
นายยุทธเอก สายปัญญา เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
พร้อมด้วย
พนักงานราชการในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ "บัญชี นำวิถีสู่
ความพอเพียง"
ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(รุ่นที่ 4) เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชี การทำบัญชี
รับ-จ่ายของตนเอง และสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง
ณ สำนักงานป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional