Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครราชสีมา จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2559        เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2559
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
แผนและผลการปฏิบัติงาน ปัญหาต่าง ๆ และแนวทางแก้ไข โดยได้รับเกียรติจาก
นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
เข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional