Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กทม. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด      เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นำโดย นางสาวนิสาค์ เลาหพูนรังษี นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยนางปทุมวดี มนต์คงธรรม
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร นางณัฐพร
เวชาคม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และ
ข้าราชการในสังกัด
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
เพื่อร่วมสังเกตการณ์
การประชุมใหญ่สามัญ
ณ ศูนย์ประชุมสหกรณ์ อาคารยูทาวเวอร์
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional