Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
รตส.เข้าร่วมงานครบรอบ 64 ปี ชสท.     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 64 ปี ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)
และร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ 100 ปี
สหกรณ์ไทย โครงการตลาดสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) และโครงการ
ข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 4 ณ อาคารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional