Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน     เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครปฐม นำโดย นางไอลาวัน บุญญานิติพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ และอาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชี
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี
รับ–จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป เพื่อเสริมสร้างวินัยที่ดีในการออม และสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยได้รับเกียรติจากนายชาติชาย อุทัยพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน
ณ วัดรางปลาหมอ
ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional