Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังและพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ในจังหวัดตรังและพัทลุง      เมื่อระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ร่วมกับ IT Provider และผู้สอบบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังและพัทลุง
ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้ำผุด จำกัด อำเภอ
เมือง จังหวัดตรัง และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านวง จำกัด อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด
พัทลุง เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional