Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.จันทบุรี ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ตามโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 2      เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
นำโดย นางสาวสิริลักษณ์ ปรางค์รัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี หลักสูตร
"บัญชีสู่วิถีความพอเพียง" ตามโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี รุ่นที่ 2
แก่เยาวชนโรงเรียนบ้านจันท์เขลม ระหว่างวันที่ 27-29
พฤษภาคม 2559จำนวน 58 คน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอำเภอ
สอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional