Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงไชยปราการ จำกัด      เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นางอารยา โชติชัยพิบูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียม
และหอมแดงไชยปราการ จำกัด
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี
และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของ
สหกรณ์
ณ สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงไชยปราการ อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional