Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานแถลงข่าวเพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี พ.ศ. 2559 และประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ร่วมงานแถลงข่าวเพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
ปี พ.ศ. 2559 และประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานแก่
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยมีนายธวัช สุระบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional