Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.9 ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สตส.ตรัง ลงพื้นที่ตรวจนับสินค้าของสหกรณ์       เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
นำโดย นางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
ลงพื้นที่ร่วมกันในการตรวจนับสินค้าของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางดี จำกัด
พร้อมให้คำแนะนำในการใช้โปรแกรมระบบสินค้า เวอร์ชั่น 2.2 เพื่อให้สหกรณ์มี
เครื่องมือในการบริหารจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิก และ
แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
ควนตุ้งกู จำกัด จังหวัดตรัง เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional