Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กาฬสินธุ์ จัดพิธีปิดโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" รุ่นที่ 3            เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายชูศวัส อ่ำสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
   ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
เป็นประธานในพิธีปิด
   โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
   รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 รุ่นที่ 3
พร้อมมอบเกียรติบัตรและ
   กล้าไม้แก่นักเรียนและคณะครู จำนวน 7 โรงเรียน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว
   จังหวัดกาฬสินธุ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional