Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน        เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางสาวกนกรส อินทะนิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานฯ
จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางการบัญชี การจัดทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย ในครัวเรือน
เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักการจดบันทึกเพื่อนำไปสู่การออมเงินในอนาคต พร้อมทั้ง
แจกเอกสาร และวารสารแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว ณ โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล
หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional