Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร รุ่นที่ 4      เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี เข้าร่วมโครงการค่าย
เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี รุ่นที 4
โดยจัดกิจกรรม "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง"
เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายของตนเอง
และรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างง่ายได้ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional