Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นางสาวนารี แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วม
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "รักษ์โลก ปลูกเพื่อลูกหลานในอนาคต” เนื่องใน
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559
เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของ
บุคลากร ให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติ และ
ฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional