Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครศรีธรรมราช สอนแนะบัญชีในโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 4     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครศรีธรรมราช นำโดย นางกมลวรรณ ไหมนวล นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมถ่ายทอด
ความรู้ "บัญชีนำวิถี สู่ความพอเพียง”
แก่นักเรียนโรงเรียนราษฎร์บำรุง
และโรงเรียนวัดสระเพลง
ตามโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร”
รุ่นที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งจัดโดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เพื่อให้
นักเรียนเห็นถึงประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชี การประหยัด การเก็บ
ออมเงิน วินัยในการใช้จ่าย และการวางแผนการใช้จ่าย
ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่านครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional