Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นางนงคราญ พัฒน์รัตนไชย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์
การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี รวมทั้ง
รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์

ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด อำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional