Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน      เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย
นางสาวภัทรมนพงส์พิสิฏฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี เข้าร่วมโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุดรธานี ได้ให้บริการปรึกษาและสอนแนะการจัดทำบัญชีแก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในการจดบันทึกบัญชี และเสริมสร้างวินัยที่ดีในการออม ณ วัดศรีสมพร
บ้านนานกหงส์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาทรายอำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional