Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง จัดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนเพียงหลวง 15 บ้านรังแตน     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
นำโดย นายประวัติ ใช้โรจน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง
จัดอบรมโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนเพียงหลวง 15 จังหวัดระนอง
ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อสนับสนุนโครงการฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและครู ซึ่งทำให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี รวมทั้งฝึกอาชีพและความ
รับผิดชอบของนักเรียน
โดยได้รับเกียรติจากนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานงาน
โดยมีนักเรียน จำนวน 150 คน
เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนเพียงหลวง15 บ้านรังแตน หมู่ที่ 7 ตำบล จ.ป.ร.
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional