Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 3     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยนางสุจิตรา พันธุมะบำรุง
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
นายสุบรรณ
จำปา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจำในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนพีระยานุเคราะห์ 3
บ้านสว่าง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
พร้อมทั้ง
มอบกระปุกออมสินเพื่อส่งเสริมการออมและเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้กับ
เด็กนักเรียน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional