Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.จันทบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย
นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี พร้อมด้วยบุคลากร
ในสังกัด ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559
เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วัดคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional