Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559”     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นางสุจิตตรา พิทักษา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ
"ปลูกป่าในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 จังหวัดศรีสะเกษ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559”
โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน
ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ร่องคำ บ้านหนองคำ หมู่ 9 ตำบลน้ำคำ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional