Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. สระแก้ว จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว นำโดย
นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อติดตามผล
และวางแผนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional