Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. สงขลา ร่วมจัดกิจกรรม "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง”ตามโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร       เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
ร่วมจัดกิจกรรม "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง” ตามโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นส่งเสริม เยาวชนวัยใส ใส่ใจ
ทำบัญชี สร้างวิถีความพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลสาป อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional