Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครนายก ให้ความรู้ด้านบัญชีในโครงการศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ 2559    เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง "การทำบัญชีครัวเรือน” ใน
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ 2559
ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก  เพื่อให้เกษตรกร
มีความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และนำมาประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเนินหินแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแสง
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional