Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตยางคราม จำกัด     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นางแสงสูรย์ สอนยศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตร
ศุภนิมิตยางคราม จำกัด
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี แนวทาง
การปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
ณ สหกรณ์
การเกษตรศุภนิมิตยางคราม จำกัด อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional