Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ ร่วมถ่ายทอดความรู้ในโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร    เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นายยุทธเอก สายปัญญา เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน

พร้อมด้วยพนักงานราชการในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
หัวข้อ "บัญชีนำวิถี สู่ความพอเพียง" ในโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(รุ่นที่ 2)
เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชี รับ-จ่าย
ของตนเอง และวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างง่าย
ณ สำนักงานป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional