Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระนอง ร่วมบันทึกเสียงผ่านรายการวิทยุ "เปิดอก ถกประเด็น”     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ระนอง
ร่วมบันทึกเสียงผ่านรายการ "เปิดอก ถกประเด็น” ของสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจ แนวทาง
การปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
พร้อมทั้งสอนแนะการทำบัญชี เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ของการบันทึกบัญชี
โดยออกอากาศในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ทางคลื่น FM. 107.25 MHz. เวลา 09.30 น.
เป็นต้นไป


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional