Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.จันทบุรี ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ตามโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย
นางสาวสิริลักษณ์ ปรางค์รัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมบุคลากร
ในสังกัด
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี หลักสูตร"บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง"
ตามโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
แก่เยาวชนรุ่นที่ 1 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จำนวน 56 คน
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอำเภอสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional