Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.6 ลงพื้นที่ปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมระบบบัญชีบุคคลภายนอกมาเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์     เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2559 ทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นำโดย นางสาวชุติมา เมืองช้าง
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุตรดิตถ์
ลงพื้นที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี
ของบุคคลภายนอก มาเป็นโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ได้แก่ โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้น
และเงินให้กู้ โปรแกรมระบบเงินรับฝาก และโปรแกรมระบบสินค้า พร้อมทั้ง
สอนแนะการใช้งานโปรแกรมฯ เพื่อให้มีความเข้าใจในระบบงาน สามารถ
ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครงวงจรได้อย่างถูกต้องและทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถบริการสมาชิกได้ดีมากขึ้น
ณ สหกรณ์การเกษตรท่าปลา จำกัด
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional