Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครปฐม
พร้อมด้วยนางไอลาวัน บุญญานิติพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการ และนางกัญญา ศรีจิตรพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 ครั้งที่ 1/2559
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional