Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 โดยมีนางปุณณภา วิเศษสรการ
และนายปัณณทัต กฤชชัยพฤกษ์ ครูบัญชีอาสาประจำศูนย์เรียนรู้ฯ
ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อ "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย”
แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งนี้ พล.อ.ดนัย มีชูเวท ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ พร้อมทั้งร่วมฟังการ
บรรยายและกล่าวชื่นชมการทำงานของศูนย์ฯ ด้วย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional