Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครปฐม
พร้อมด้วยนางไอลาวัน บุญญานิติพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์
การเกษตรดอนตูม จำกัด
เพื่อให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
แก่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์
ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ ชั้น 2
สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional