Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ประจำปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2559
โดยให้ความรู้
คำแนะนำ และวิธีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชี โดยมี
นางศุภลักษณ์ แท่นหิน และนายสุนทร แท่นหิน อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
(ครูบัญชีอาสา) อำเภอโซ่พิสัย ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้
ได้จัดกิจกรรมให้ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับบัญชี เพื่อรับรางวัล (กระปุกออมสิน)
อีกด้วย โดยมีนักเรียน คณะครู เกษตรกร และประชาชนทั่วไป จำนวน 38 คน
เข้าร่วมกิจกรรม
ณ โรงเรียนบ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional