Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชลบุรี ร่วมสอนแนะการบันทึกบัญชี โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
นำโดย นางพรทิพย์ ใหม่จู เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
พร้อมทีมงาน ร่วมสอนแนะการบันทึกบัญชี หัวข้อ "บัญชีสู่ความพอเพียง”
ในโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินการโดย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ฯลฯ โดยมีนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์
ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional