Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ร่วมบูรณาการ
กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
โดยจัดนิทรรศการด้านบัญชี เพื่อให้ความรู้
และให้คำแนะนำในเรื่องการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
แก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ตามโครงการ
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
และผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จำนวน 5 รุ่น รวม 250 คน โดยมีนายจำรัส
กังน้อย นายอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านไร่สุขสันต์ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional