Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องใน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2559       เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
หนองบัวลำภู นำโดย นางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลำภู จำกัด
นำโดย นายสุพัฒชัย ศรีแสนตอ ผู้จัดการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปี
ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2559
โดยร่วมกันปลูกต้นตะเคียนทอง จำนวน
20 ต้น ณ วัดพิศาลรัญญาวาส ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional