Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ            เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
    หนองบัวลำภู นำโดย นางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงาน
    ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วม
    จัดกิจกรรมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้าย
    วันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
โดยสอนแนะ 
    การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้า 
   เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสามารถบันทึกรายรับ-รายจ่ายในชีวิตประจำวันได้
   ส่งผลให้ทราบฐานะการเงินของตนเอง และสามารถนำไปปรับใช้ในการ
   วางแผนการประกอบอาชีพได้
โดยมี นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการ
   จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน
ณ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
   ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำ
ภู


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional