Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกด้านบัญชี ในโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง ร่วมจัด
นิทรรศการคลินิกด้านบัญชี ในโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559

โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ
และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ที่เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน
พร้อมมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพให้แก่
ประชาชน ณ สมาคมชาวสวนยางกะเฉด ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional