Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2559     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
นำโดย นางมณีรัตน์ ปัตติยะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พิเศษ
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัด
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2559
เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ บำรุงรักษา
ต้นไม้ที่ปลูกตามสถานที่ที่ปลูกไว้และเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก
ให้บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมมือร่วมใจกันบำรุงรักษา
ต้นไม้
ณ วัดป่าหลวง ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional