Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครนายก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
นำโดย
นางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559
เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความ
ตระหนักให้กับประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน เพื่อให้อยู่ร่วมกันด้วยความสมดุลและ
ยั่งยืนสืบไป ณ บ้านผู้ใหญ่ผวน แจ่มแจ้ง บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาเพิ่ม
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional